Kalendarz roku szkolnego 2019/20

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2 września 2019r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2019r.

Ferie zimowe

10-23 lutego 2020r.

Wiosenna przerwa świąteczna

9-14 kwietnia 2020r.

Egzamin ósmoklasisty

·       15 kwietnia 2020r.

godz. 9:00 – j. polski

·       16 kwietnia 2020r.

godz. 9:00 – matematyka

·       17 kwietnia 2020r.

godz. 9:00 – język obcy nowożytny

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

26 czerwca 2020r.

Dni ustawowo wolne od zajęć

lub wyznaczone przez Dyrektora

1 listopada 2019r.

11 listopada 2019r.

1 stycznia 2020r.

6 stycznia 2020r.

1 maja 2020r.

11 czerwca 2020r.

2-3 stycznia 2020r.

12 czerwca 2020r.